Kameňolomy

Spoločnosť Marián Balún BAPA sa venuje ťažbe a spracovaniu kameňa od roku 2007. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba, spracovanie a predaj lomového kameňa, kameniva do stmelených a nestmelených zmesí a kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Spoločnosť prevádzkuje:

  • kameňolom Sedliacka Dubová
  • kameňolom  Tvrdošín-Krásna Hôrka