Výstavba ciest a zemné prace

Od roku 2008 sa naša činnosť rozšírila o práce a služby pri výstavbe ciest, konkrétne o výkon zemných prác a poskytovanie služieb pri zhotovovaní konštrukčných vrstiev vozovky.

Vystavba ciest

Vykonávame komplexné stavebné práce s gredrami vybavenými 3D GPS TOPCON.

práce s gredrami vybavenými 3D GPS TOPCON

Pri výstavbe ciest je vždy veľké množstvo zeminy a ných materiálov, ktoré je potrebné premiestniť do požadovaných miest. K tomu používame veľkoobjemové stavebné nákladné vozidlá - kĺbové dumpre (objem korby 20 m3). Kopanie a nakládku zeminy a iných materiálov realizujeme pásovými rýpadlami s podkopovými lyžicami.

Zemné práce

Zabezpečujeme úpravu štrkov pod betónové podlahy, zarovnávanie konštrukčných vrstiev na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách, výstavbu parkovacích plôch, spevňovanie plôch a pod.

Zemné práce